projekty
elewacji

projekty nowych elewacji
lub zmian istniejących
– przykłady

założenia

założeniem projektowym była zmiana istniejącej elewacji budynku
lub zaprojektowanie jej od początku dla obiektu powstającego
przedstawiamy wizualizacje porównawcze przed i po opracowaniu